บทความแนะนำ

ทำยิ่งกว่าสงคราม

“กรณีธรรมกาย:ทำยิ่งกว่าสงคราม” แม้ในการทำสงคราม องค์การสหประชาชาติยังห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นการลำเลียงอาหาร เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

คลายข้อสงสัย