คำว่า… “ดุสิตบุรี” ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก

คำถาม : คำว่า… “ดุสิตบุรี” ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก   แต่เป็นคำศัพท์ที่ทางวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกให้คนมาทำบุญเยอะๆ ???

 

คำตอบ : คำว่า…“ดุสิตบุรี” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีใครหลายๆ คนในโลกโซเชียล (โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอคติกับวัดพระธรรมกาย)    ชอบนำไปตีประเด็นและนำไปล้อเลียนจนเป็นที่สนุกปากในสังคมออนไลน์    บางคนก็นำไปเหน็บแนมแบบไม่รู้จริงว่า… “คำนี้เป็นคำที่ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก   แต่เป็นคำที่วัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกล่อให้คนที่เข้าวัดมาทำบุญกันเยอะๆ”    หรือบางคนก็ค่อนขอดว่า… “ดุสิตบุรีเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรของชาวธรรมกาย”    หรือบางคนก็เหน็บแนมว่า… “ดุสิตบุรีอยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง!!!  อยู่ในโลกหรือนอกโลก” เป็นต้น.

จากถ้อยคำเหน็บแนมที่ยกมาบางส่วน    ล้วนเป็นถ้อยคำของคนที่มีอคติกับวัดพระธรรมกาย   หรือคนที่ไม่เคยไปวัดพระธรรมกายแทบทั้งสิ้น    พอคนกลุ่มนี้ได้ยินได้ฟังอะไรนิดๆ หน่อยๆ ที่ตัวเองไม่เคยฟัง   จึงพยายามอวดรู้ (ทั้งๆ ที่ไม่รู้จริง) และนำมาตีประเด็นหรือตีความ (จนไม่ได้ความ) เพื่อให้คนเข้าใจวัดพระธรรมกายในทางที่ผิด

คราวนี้เราลองมาฟังข้อมูลแท้จริงกันบ้างว่า… “ดุสิตบุรี” แท้ที่จริงแล้วหมายถึงอะไร     สำหรับคำว่า… “ดุสิตบุรี” นั้น  คนที่เข้าวัดพระธรรมกายจะรู้ดีว่าคำนี้หมายถึง… “สวรรค์ชั้นที่ 4 หรือสวรรค์ชั้นดุสิต” ซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเหล่าว่าที่พระอัครสาวกทั้งปวง    ที่สำคัญ…คำนี้ไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นใหม่โดยวัดพระธรรมกาย    เพราะมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง  เช่น  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม 14 หน้า 42-43 ทีฆนิกาย มหาวรรค อรรถกถามหาโควินทสูตร ที่มีปรากฏดังนี้ 

“ …..แม้ในอัตภาพถัดจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรนั้น   เสด็จดำรงอยู่ใน “ดุสิตบุรี” ตลอดพระชนมายุ    ก็ชื่อว่าทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก   พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต 5 อย่างใน “ดุสิตบุรี” นั้น ….. แล้วทรงจุติจาก “ดุสิตบุรี” ….. ”

หรือ…ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม 32 หน้า 247 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถาสูตรที่ 1 ดังนี้

“ ….. สมัยนั้นพระโพธิสัตว์พระนามว่า วิปัสสี จุติจาก “ดุสิตบุรี” บังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี ….. ”  เป็นต้น

จากตัวอย่างของคำว่า “ ดุสิตบุรี ” ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้ดูนี้    ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากที่มีปรากฏอยู่หลายๆ แห่งเท่านั้น   ถ้าใครต้องการค้นหาคำนี้เพิ่มเติมด้วยตัวเองก็สามารถไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลได้

เพราะฉะนั้น…คำว่า “ดุสิตบุรี” จึงไม่ใช่คำที่ทางวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่ใครหลายๆ คนเข้าใจ   จริงๆ ก็เป็นเพียงแค่คำเรียก “สวรรค์ชั้นดุสิต” ที่ใช้ตามพระอรรถกถาจารย์เพื่อให้จดจำกันง่ายๆ ก็เท่านั้น

ถ้าหากเข้าใจตรงกันแล้ว!!! ต่อไปโปรดอย่าเอาคำนี้ซึ่งถือเป็นของสูงไปล้อเลียนหรือตีประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับชาวพุทธอีกเลย   มันบาปน่ะรู้ไหม!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *