ชี้แจงประเด็น พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)21/05/2559

ชี้แจงประเด็น พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ดังต่อไปนี้
*************************
1) ปฏิเสธการเดินทางออกนอกประเทศของหลวงพ่อธั­มมชโย
2) ข้อแท้จริงเรื่องใบรับรองแพทย์
3) ลูกศิษย์ลงชื่อถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริก­าเพื่อขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อ

โดยพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *