DSI ไม่มีอำนาจแจ้งข้อหา หลวงพ่อธัมมชโย จริงหรือ??

หลักกฎหมายข้อนี้ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ (รองอธิบดีDSI)
ท่านรู้ดี เพราะท่านเป็นคนพูดไว้เอง ในรายการเผชิญหน้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558


cr.Bigtoy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *