ทำยิ่งกว่าสงคราม

“กรณีธรรมกาย:ทำยิ่งกว่าสงคราม”

แม้ในการทำสงคราม องค์การสหประชาชาติยังห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นการลำเลียงอาหาร เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

ดังตัวอย่างในสงครามกลางเมืองของซีเรีย มีการล้อมเมืองอเล็ปโป และจะตัดเสบียงอาหารเพื่อให้ทหารข้าศึกและประชาชนใน เมืองหิวโหย จะได้ยอมจำนน ยูเอ็นได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้ทำ จะรบก็รบกันไป แต่จะปิดกั้นเสบียงอาหารไม่ได้

การปิดกั้นเสบียงอาหารที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ทหาร ตำรวจ ทำกับพระภิกษุและสาธุชนวัดพระธรรมกาย จึงเป็นการกระทำที่ยิ่งกว่าในสงคราม

นี่ไม่ใช่การทำตามกฏหมาย แต่เป็นการทำตามกฎกู ที่เขียนขึ้นตามอำเภอใจ เพราะไม่มีกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบธรรมของประเทศใดในโลก ที่อนุญาตให้รัฐปิดล้อมประชาชนตัดข้าวปลาอาหาร ตัดสัญญาณโทรศัพท์ ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตเช่นนี้ จากสาเหตุเพียงแค่จะจับพระภิกษุชราด้วยข้อหา”ขัดหมายเรียก”

” หยุดย่ำยีพระพุทธศาสนา ยกเลิก ม.44 ทันที”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *