แนวความคิด

ผมเองก็เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายคนหนึ่งที่มีความรักความศรัทธาในหลวงพ่อธัมมชโย
มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารต่างๆพอสมควร ซึ่งข้อมูลที่ออกไปในสื่อหลักๆส่วนใหญ่นั้นเป็นข้อมูลด้านลบที่ชี้นำให้สังคมคิดตามสิ่งที่สื่อเหล่านั้นอยากจะให้เป็น โดยปราศจากข้อมูลรอบด้าน

ผมจึงมีแนวความคิดที่จะรวบรวมข้อมูลของทางวัดที่จะตอบคำถามของสังคมขึ้นมา เพราะทุกคำถามมีคำตอบอยู่แล้ว เพียงแต่ข้อมูลค่อนข้างกระจัดกระจาย หากมีการวบรวมอย่างเป็นระบบแล้วก็จะทำให้เห็นภาพตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้น

ผมแบ่งข้อมูลออกเป็น 8 กลุ่ม ตามหัวข้อของเมนูดังนี้
1.เรียนธรรมะ
ส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนของทางวัด และข้อมูลที่เป็นวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

2.รู้กฎหมาย
ส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ และบทความต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ

3.คลายข้อสงสัย
ส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบในประเด็นต่างๆที่สังคมตั้งคำถามขึ้นมาผ่านสื่อ

4.จากใจคนวัด
ส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของคนที่เข้าวัด และสื่อต่างๆที่คนวัดทำขึ้นมาเพื่อชี้แจงสังคม

5.ขอจัดด้วยคน
ส่วนนี้จะเป็นบทความส่วนตัวของผม อาจจะมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในมุมมองของผม ซึ่งแน่นอนครับว่าทำด้วยใจไม่ได้รับการว่าจ้างใดๆทั้งสิ้น

6.ค้นคลังข้อมูล
ส่วนนี้จะรวบรวมลิงค์ข้อมูลจากที่ต่างๆ เกี่ยวกับผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของท่านผู้อ่านให้เห็นเรื่องราวต่างๆได้รอบด้านมากขึ้น

7.เพิ่มพูนปัญญา
ส่วนนี้จะรวบ blog, web หรือบทความต่างๆที่น่าสนใจ แสดงมุมมองที่เฉียบคมเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองโลกและชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้อ่าน

8.ภาษาญี่ปุ่น
ส่วนนี้จะแปลเนื้อหาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย เพื่อให้คนญี่ปุ่นหรือคนที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเข้ามาศึกษาความจริงเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายได้

สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความเห็นก็สามารถ click ที่ link Leave a comment ได้ครับ
comment001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *