“ธรรมกายโมเดล” ส่งผลกระทบต่อคนทั้งแผ่นดิน

humanRight002

เรื่องของพระธัมมชโยและวัดพระธรรมกายไม่ใช่แค่เรื่องของคนรักหรือเกลียดวัดเท่านั้น เพราะถ้าล้มวัดได้ นั่นหมายถึงคนทั้งชาติจะถูกลิดรอนสิทธิ์มนุษยชนไปด้วยหรือไม่ ?(clickดูข้อมูลทั้งหมด) Read more

1 2