“ธรรมกายโมเดล” ส่งผลกระทบต่อคนทั้งแผ่นดิน

humanRight002

เรื่องของพระธัมมชโยและวัดพระธรรมกายไม่ใช่แค่เรื่องของคนรักหรือเกลียดวัดเท่านั้น เพราะถ้าล้มวัดได้ นั่นหมายถึงคนทั้งชาติจะถูกลิดรอนสิทธิ์มนุษยชนไปด้วยหรือไม่ ?(clickดูข้อมูลทั้งหมด) Read more

ความจริงและความไม่ลับคือ “ดีเอสไอเข้าไปที่วัดได้” โดย ไม่ต้องขอหมายค้นเลย

อ้าง พรบ มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน สอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย Read more

1 2 3