ทำยิ่งกว่าสงคราม

“กรณีธรรมกาย:ทำยิ่งกว่าสงคราม”

แม้ในการทำสงคราม องค์การสหประชาชาติยังห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นการลำเลียงอาหาร เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง Read more

1 2 3 4